Statens It implementerer ny IGA-løsning

Statens Its IGA-løsning giver en forbedret tilgang til styring af identiteter og adgangsrettigheder

Som led i det løbende arbejde med at standardisere, effektivisere og forbedre kvaliteten af de administrative processer vil Statens It strømline og optimere styringen af brugere og adgangsrettigheder. Det skal samtidig styrke informationssikkerheden for både institutioner og brugere.

Derfor er Statens It i gang med at implementere en ny Identity Governance & Administration (IGA) løsning, som vil medføre en række fordele, når løsningen er fuldt implementeret:

  • forenklede processer for anmodning og godkendelse af brugere og adgange - herunder sikring af, at de rigtige adgangsrettigheder tildeles gennem øget brug af automatiserede selvbetjeningsløsninger, tildeling af forretningsroller samt integration til HR-systemer
  • styrket informationssikkerhed via periodisk gennemgang af brugere og adgangsrettigheder, automatisk nedlæggelse af brugere og forbedret kontrol med funktionsadskillelse på tværs af organisationen gennem brug af forretningsroller
  • øget gennemsigtighed i og sikring af sporbarhed i forhold til brugere og deres tildelte adgangsrettigheder
  • øget effektivitet gennem automatisering af processer for anmodning, tildeling og nedlæggelse af adgangsrettigheder