Mål- og resultatplan

Læs om Statens It's vigtigste målsætninger i 2023

Statens It indgår hvert år en mål- og resultatplan med Økonomistyrelsen og Finansministeriets departement.

Mål- og resultatplanen indeholder de vigtigste målsætninger for Statens It, og den har især fokus på det strategiske niveau og de mest centrale KPI'er.

Resultatløn til Statens It's direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af Økonomistyrelsens direktørs vurdering af Statens It's direktørs samlede performance over året - herunder opfyldelse af de opstillede mål i Statens It's mål og resultatplan samt driftsdokument.

Udmøntningen for 2021 udgør 120.000 kroner.