Direktion

Ledelsen i Statens It består af en direktion, en chefgruppe samt en række teamledere

Læs mere om direktionen:

Direktør Michael Ørnø

Vicedirektør Søren Ulrich Vulff