Årsrapport

Statens It udarbejder hvert år en rapport som et led i vores mål- og resultatstyring

Årsrapporten indeholder blandt andet en oversigt over årets faglige resultater, årets økonomiske resultat samt forventninger til det kommende år.

Download Statens Its seneste årsrapport