Sikkerhedsgodkendelse

""

Alle stillinger i Statens It kræver, at medarbejderne bliver sikkerhedsgodkendt af PET

I Statens It skal alle medarbejdere kunne løse opgaver på kryds og tværs af vores kundekreds. Det giver fleksibilitet og gode muligheder for at udnytte ressourcer.

Men det kræver også, at alle medarbejdere er sikkerhedsgodkendte til at kunne arbejde i hele Statens It.

Ansættelse i Statens It

Når dit nye arbejde i Statens It kræver at du skal sikkerhedsgodkendes, sørger Statens It for, at du kommer igennem en godkendelsesprocedure til PET’s niveau "HEMMELIGT".

Det betyder, at du samt din ægtefælle/samlever undersøges i Politiets registre, så Statens It kan sikre sig, at der ikke er tvivl om din pålidelighed i forbindelse med håndtering af klassificerede informationer.