Udvikling af fælles services

""

Statens It’s kunder udvikler sig hele tiden, og derfor udvikler Statens It løbende nye fællesservices, som løser forretningsbehov på tværs

Lavere priser er en stor fordel for kunderne ved fællesservices, og Statens It nedjusterer løbende priserne på fællesservices jo flere kunder, der køber dem. En fællesservice giver dermed kunderne en række stordriftsfordele inden for bl.a. sikkerhed, support, udvikling, finansiering og vedligehold. 

For udvalgte fællesservices er der desuden mulighed for at, kunderne kan blive del af en kundeklub, som netop har til formål at sikre et fællesskab om etableringen af servicen såvel som at servicens udvikling sker i den retning, som kunderne ønsker og vil være med til at finansiere.

Nedenfor kan du læse om nogle af de fælles services der tilbydes hos Statens It, og dem der er på vej. 

Fold punkterne ud for at læse mere

Filkassen er en tjeneste til dokumenthåndtering, til dig der arbejder med data, som ikke må ligge på udenlandske servere via fx Dropbox eller iCloud. Filkassen er nemlig et sikkert alternativ til kommercielle fildelings-tjenester. Løsningen er en integreret platform i Statens It’s datacenter, der gør det muligt for tilmeldte brugere at tilgå og dele filer.

Når filer gemmes i Filkasse-mappen på desktoppen, kan de tilgås fra enhver smartphone, tablet eller computer. Med til servicen hører en Filkasse-app, med hvilken Filkassen kan benyttes fra mobile enheder. Filkassen synkroniserer på alle dine enheder, gemmer tidligere fil-versioner, er sikker og lader dig dele store filer og hele mapper.

Læs mere om Filkassen

Fælles Web er en samlet omkostningseffektiv service til drift og redaktionel styring af klassiske informations-websites til statslige institutioner.

Servicen inkluderer både et køreklart web content management system, teknisk drift og hosting. Content management systemet indeholder en lang række moduler, funktioner og skabeloner, der imødekommer alle gængse krav til standard-websites.

Som ny kunde skal du kun have udviklet dit eget webdesign for at komme i gang. Resten kommer ”out of the box”. Det er nemt og hurtigt at oprette flere websites efterfølgende.

Læs mere om Fælles Web

Med Statens It's RIA-platform er det muligt, ved hjælp af RPA-robotter (Robotic Process Automation), at automatisere og standardisere simple processer. På Statens It's RPA-platform, Robot it-arbejdsplads (RIA), kan kunden afvikle egne RPA-robotter.

Løsningen består af tre dele. En platform, hvorfra kundens robotter kan afvikles, en virtuel desktop hvorpå robotterne kan eksekvere opgaver og en brugerkonto gennem hvilken robotterne kan tildeles de nødvendige rettigheder og adgange.

For at kunne automatisere manuelle processer kræver det i de fleste tilfælde en optimering af eksisterende processer. Et arbejde der ofte er mere omstændeligt end den tekniske automatisering med robot-teknologi. Derfor anvendes RPA typisk til manuelle og regelbaseret processer, som gentages igen og igen.

Læs mere om automatisering af processer

F2 
Adgang til F2, der er et standardiseret ESDH-system på et fælles drifts- og testmiljø. Adgang til miljøet kræver, at kunden har indkøbt F2-licenser hos leverandøren.

Public 360
Adgang til standardiseret Public 360 på et fælles drifts- og testmiljø. Adgang til miljøet kræver, at Kunden har indkøbt Public 360-licenser hos leverandøren.

Kommunikationsløsningen Skype for Business kan tilkøbes til alle brugere af Statens it-arbejdsplads (SIA) hos kunden. Skype for Business giver mulighed for videomøder, Skype-samtaler og chat. Brugerne kan også afholde videokonferencemøder samt dele skrivebord, programmer og whiteboard.

Skype for Business gør det desuden muligt for brugerne at se andre Skype-brugeres tilstedeværelse i Outlook og i Skype. 

Statens It tilbyder mTime, der er et standardiseret tidsregistreringsværktøj. Tilkøb af denne service giver adgang til en standardiseret mTime-service på et fælles driftsmiljø.  Adgangen kræver dog, at kunden har indkøbt mTime-licenser hos leverandøren.

Vi har på få år fordoblet vores antal af brugere, og med udsigt til endnu flere nye brugere de kommende år, er identitets- og rettighedsstyring et meget vigtigt indsatsområde. Vores kommende IGA-løsning vil sikre en langt større grad af automatisering, sikkerhed og effektivisering af de personalemæssige og administrative processer for alle medarbejdere i Staten. Det sker som led i det løbende arbejde med at standardisere, effektivisere og forbedre kvaliteten af de administrative processer og styrke informationssikkerheden for kunder og brugere.

Med IGA-projektet er visionen at etablere en integreret tilgang til identitetsstyring understøttet af en fleksibel, nem, sikker, omkostningseffektiv og standardiseret løsning, der kan udbygges på tværs af kunder, platforme og systemer - og dermed sikre en mere omkostningseffektiv administration af og kontrol med adgange til systemer og data, så brugere med et arbejdsmæssigt behov – og kun disse - får adgang til den funktionalitet og de oplysninger, de har behov for.

Læs mere om den kommende IGA-løsning