Om Statens It

Statens It er den danske stats it-driftsafdeling

Statens It er sat i verden for at levere bedre, billigere og mere sikker it-drift og service til den danske stat. 

Error! Object reference not set to an instance of an object.

Opgaver

Med fokus på tilgængelighed, stabilitet, effektivitet og informationssikkerhed leverer Statens It tjenester inden for fire hovedområder:

  • Statens it-arbejdsplads, som er en fællesstatslig basisplatform for it-anvendelse
  • It-infrastrukturdrift, der er tilpasset et hensigtsmæssigt differentieret opgavesnit mellem Statens It og kunderne
  • Standardisering af generelle administrative fagsystemer gennem opbygning af fælles platforme
  • Effektivisering af outsourcede driftskontrakter gennem standardrammeudbud.

Baggrund

Statens It blev oprettet 1. januar 2010 som en styrelse under Finansministeriet. Ved oprettelsen blev otte ministerområders it-driftsorganisationer fusioneret med henblik på at opnå højere kvalitet og lavere priser gennem harmonisering og stordriftsfordele.

I perioden 2010 til 2014 blev der gennemført projekter, som har skabt en række standardiserede fælles platforme og processer, som nu er grundlaget for de deltagende institutioners daglige it-drift. Transformationen fra differentierede heterogene it-miljøer til standardiserede homogeniserede miljøer på tværstatsligt plan har været en stor og kompleks opgave. Både for Statens It og de tilsluttede institutioner.