Om Statens It

Statens It er den danske stats it-driftsafdeling

Statens It leverer it-drift og services til statslige ministerier, styrelser og selvejende uddannelsesinstitutioner.

Opgaver

Med fokus på tilgængelighed, stabilitet, effektivitet og informationssikkerhed leverer Statens It tjenester inden for fire hovedområder:

  • Statens it-arbejdsplads, som er en fællesstatslig basisplatform for it-anvendelse
  • It-infrastrukturdrift, der er tilpasset et hensigtsmæssigt differentieret opgavesnit mellem Statens It og kunderne
  • Standardisering af generelle administrative fagsystemer gennem opbygning af fælles platforme
  • Effektivisering af outsourcede driftskontrakter gennem standardrammeudbud.

Baggrund

Statens It blev oprettet 1. januar 2010 som en styrelse under Finansministeriet. Ved oprettelsen blev otte ministerområders it-driftsorganisationer fusioneret med henblik på at opnå højere kvalitet og lavere priser gennem harmonisering og stordriftsfordele.

I perioden 2010 til 2014 blev der gennemført projekter, som har skabt en række standardiserede fælles platforme og processer, som nu er grundlaget for de deltagende institutioners daglige it-drift. Transformationen fra differentierede heterogene it-miljøer til standardiserede homogeniserede miljøer på tværstatsligt plan har været en stor og kompleks opgave. Både for Statens It og de tilsluttede institutioner.