Sikkerhed

Statens It blev i 20013, som den første statslige styrelse, certificeret efter den internationale standard for it-sikkerhed ISO 27001. Dengang udtalte direktør, Michael Ørnø sig således: "For Statens It er det både nødvendigt og naturligt at fokusere skarpt på it-sikkerhedsdagsordenen, fordi vi leverer it til en væsentlig del af den danske stat. Vi har arbejdet intenst med datasikkerhed i de seneste år, og nu udmønter det sig blandt andet i denne certificering."

En af grundtankerne i standarden er et ledelsessystem, der tager hånd om informationssikkerheden. Det betyder, at ISO 27001:2007 ikke primært beskriver tekniske sikkerhedsløsninger, men derimod forankrer processer i virksomheden og fokuserer på ledelsens ansvar for, at der løbende bliver udviklet og vedligeholdt de retningslinjer, der skal til.

I dag er arbejdet med it-sikkerhed mere relevant end nogensinde før, og vi arbejder hver eneste dag på at forbedre vores allerede høje niveau.