Sikkerhed

Statens It blev i februar 2014, som den første statslige styrelse, certificeret efter den internationale standard for informationssikkerhed ISO 27001

Dengang udtalte direktør Michael Ørnø:

For Statens It er det både nødvendigt og naturligt at fokusere skarpt på it-sikkerhedsdagsordenen, fordi vi leverer it til en væsentlig del af den danske stat. Vi har arbejdet intenst med datasikkerhed i de seneste år, og nu udmønter det sig blandt andet i denne certificering.

En af grundtankerne i standarden er et ledelsessystem, der tager hånd om informationssikkerheden. Det betyder, at standarden ikke primært beskriver tekniske sikkerhedsløsninger, men derimod forankrer processer i virksomheden og fokuserer på ledelsens ansvar for, at der løbende bliver udviklet og vedligeholdt de retningslinjer, der skal til.

I dag er arbejdet med informationssikkerhed mere relevant end nogensinde før, og vi arbejder hver eneste dag på at forbedre vores allerede høje niveau.

I efteråret 2016 blev Statens It recertificeret efter 2013-udgaven af ISO 27001.