It-drift

""

Udover den basale It-drift, som sker i overensstemmelse med den aftalte driftsmodel, kan kunderne tilkøbe en lang række driftsydelser efter behov

I Statens It leverer vi sikker og stabil it-drift til vores kunder. Vi tilbyder både drift af infrastrukturmiljøer og drift af kunders fagapplikationer samt hjælper vores kunder med outsourcet drift og miniudbud. 

Fold punkterne ud for at læse mere

I samarbejdet mellem Statens It og Statens It’s kunder, benyttes en række driftsmodeller til at beskrive den konkrete ansvars- og opgavefordeling.

Kunderne kan, system for system, vælge den ansvars- og opgavefordeling, der ud fra deres forretningsmæssige behov er mest hensigtsmæssig. Der er driftsmodeller, hvor Statens It står for langt de fleste driftsopgaver på alle niveauer af teknologistakken, og der er driftsmodeller, hvor kunden selv har ansvar for at koordinere og udføre en stor del af driftsopgaverne. Ansvar og risiko er således bundet op på driftsmodellerne.

Statens It tilbyder adgang til infrastrukturmiljøer, hvorfra fagapplikationer og relateret programmel kan afvikles. Driftsinfrastrukturen omfatter adgang til servere inklusiv operativsystem, storage, system- og backupklienter, netværk samt overvågning og håndtering af ændringer og releases.

Når Statens It overtager driften af vores kunders fagapplikationer, overtager vi ansvaret for at sikre, at disse i det daglige lever op til kundens forretningsmæssige behov.

Vi tilbyder drift af fagapplikationer og tilhørende klienter og middleware samt evt. databaser, herunder etablering af miljøer, gennemførelse af driftsrelaterede tests, jobafvikling, backup og restore i henhold til den aftalte driftsmodel.

Ved outsourcet drift varetager Statens It leverandørstyring og kontraktforvaltning i relation til den eksterne driftsleverandør. I forbindelse med nyetablering eller genudbud af outsourcet drift afholdes miniudbud på Statens It’s driftsrammeaftale i samarbejde med kunden.