Hvem leverer vi til?

Statens It leverer hver dag it til cirka 40.000 brugere

Statens It leverer it-services til en lang række medarbejdere i staten med størstedelen i følgende 21 ministerområder. Fold fanen ud, for at se, hvilke styrelser og organisationer vi leverer til.

Statens Its kunder

 • Beskæftigelsesministeriets Departement
 • Arbejdsretten
 • Arbejdstilsynet
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

 • Børne- og Undervisningsministeriets Departement
 • Dansk center for undervisningsmiljø
 • Styrelsen for It og Læring
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Evalueringsinstituttet

 • FGU Aalborg
 • FGU Himmerland
 • FGU Hovedstaden
 • FGU Kolding & Vejen
 • FGU Lolland-Falster
 • FGU Midt- og Østsjælland
 • FGU Midtjylland
 • FGU Midt-Vest
 • FGU Nord
 • FGU Nordsjælland
 • FGU Nordvestsjælland
 • FGU Skolen HLSS
 • FGU-Skolen Øst
 • FGU Sydøstjylland
 • FGU Syd- og Vestsjælland
 • FGU Syd- og Midtfyn
 • FGU Sønderjylland
 • FGU Trekanten
 • FGU Vendsyssel
 • FGU Vest
 • FGU Vestegnen
 • FGU Øresund
 • FGU Østjylland

 • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets Departement
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Ligestilling

 • Erhvervsministeriets Departement
 • Erhvervsstyrelsen
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Sikkerhedsstyrelsen
 • Søfartsstyrelsen
 • Nordsøenheden
 • Nævnenes Hus

 • Finansministeriets Departement
 • Dream-gruppen
 • Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Kompetencesekretariatet
 • Økonomistyrelsen
 • Statens Administration

 • Center for Cybersikkerhed
 • Forsvarets Materiel‐ og Indkøbsstyrelse

 • Justitsministeriets Departement
 • Styrelsen for Forsyningssikkerhed
 • Pressenævnet
 • Tilsynet med Efterretningstjenesterne
 • Undersøgelseskommissionen om SKAT mm.
 • Datatilsynet
 • Politiklageenheden
 • Civilstyrelsen
 • ​Rigsadvokaten
 • Retspsykiatrisk Klinik
 • Kriminalforsorgen

 • Plan‐ og Landdistriktsstyrelsen

 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets Departement
 • Energistyrelsen
 • Forsyningstilsynet
 • Geodatastyrelsen
 • Klimarådet
 • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
 • ​Dansk Meteorologisk Institut

 • Kulturministeriets Departement
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Danmarks Nationalmuseum
 • Det Grønne Museum​
 • Det Kongelige Akademi for de skønne Kunster Akademirådet
 • Det Kongelige Danske Kunstakademi – Billedkunstskolerne
 • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
 • Den Danske Filmskole
 • Det Danske Filminstitut
 • Den Hirschsprungske Samling
 • Den Danske Scenekunstskole
 • Dansk Sprognævn
 • Det Kgl. Bibliotek
 • Det Kgl. Teater
 • Det Jyske Musikkonservatorium
 • Forfatterskolen
 • Det Danske Center for information om Kvinde- og kønsforskning
 • Ordrupgaard
 • Nota
 • Rigsarkivet
 • Rytmisk Musikkonservatorium
 • Syddansk Musikkonservatorium
 • Statens Museum for Kunst
 • Statens Værksted for Kunst og Håndvæk

 • Miljøministeriets Departement
 • Miljøstyrelsen
 • Naturstyrelsen

 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Departement
 • Fødevarestyrelsen
 • Landbrugsstyrelsen
 • Fiskeristyrelsen

 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

 • Social-, Bolig- og Ældreministeriets Department
 • Ankestyrelsen
 • Børnerådet
 • Det Centrale handicapråd og Frivilligrådet
 • Den Sociale Investeringsfond
 • Familieretshuset
 • Social- og Boligstyrelsen
 • Rådet for Socialt Udsatte

 • Statsministeriets Departement
 • Rigsombuddet Færøerne
 • Rigsombuddet Grønland

 • ​​​International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets Departement
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Nationalt Genom Center
 • Statens Serum Institut
 • Styrelsen for patientsikkerhed
 • Sundhedsstyrelsen
 • Styrelsen for patientklager
 • National Center for Etik
 • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

 • Bygningsstyrelsen
 • Færdselsstyrelsen
 • Havarikommissionen
 • Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
 • Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland
 • Trafikstyrelsen
 • Vejdirektoratet

 • Uddannelses- og Forskningsministeriets Departement
 • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
 • Danmarks Innovationsfond
 • Danmarks Akkrediteringsinstitution
 • Studievalg Danmark
 • Studenterrådgivningen

 • Udenrigsministeriets Departement
 • Danida Fellowship Center

 • Udlændinge- og Integrationsministeriets Departement
 • Udlændingestyrelsen
 • Styrelsen for International Rekruttering og Integration
 • Flygtningenævnet og Udlændingenævnet
 • National ID-center
 • Hjemrejsestyrelsen

 • Økonomiministeriets Departement
 • De økonomiske Råd

 • Danmarks Miljøportal
 • Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring
 • Finans Servicecentret
 • Kongehuset