Hvem leverer vi til?

Statens It leverer hver dag it til cirka 36.500 brugere

Statens It leverer it-services til en lang række medarbejdere i staten med størstedelen i følgende 21 ministerområder. Fold fanen ud, for at se, hvilke styrelser og organisationer vi leverer til.

Statens It's kunder

 • Beskæftigelsesministeriets Departement
 • Arbejdsretten
 • Arbejdstilsynet
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Rejseholdet

 • Børne- og Undervisningsministeriets Departement
 • Styrelsen for It og Læring
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Evalueringsinstituttet

 • FGU Aalborg
 • FGU Himmerland
 • FGU Hovedstaden
 • FGU Kolding & Vejen
 • FGU Lolland-Falster
 • FGU Midt- og Østsjælland
 • FGU Midtjylland
 • FGU Midt-Vest
 • FGU Nord
 • FGU Nordsjælland
 • FGU Nordvestsjælland
 • FGU Skolen HLSS
 • FGU-Skolen Øst
 • FGU Sydøstjylland
 • FGU Syd- og Vestsjælland
 • FGU Syd- og Midtfyn
 • FGU Sønderjylland
 • FGU Trekanten
 • FGU Vendsyssel
 • FGU Vest
 • FGU Vestegnen
 • FGU Øresund
 • FGU Østjylland

 • Erhvervsministeriets Departement
 • Erhvervsstyrelsen
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Sikkerhedsstyrelsen
 • Søfartsstyrelsen
 • Nordsøenheden
 • Nævnenes Hus

 • Finansministeriets Departement
 • Center for Offentlig Innovation
 • Dataetisk Råd
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Dream-Gruppen
 • De Økonomiske Råd
 • Statens Administration
 • Statens It
 • Økonomistyrelsen

 • Center for Cybersikkerhed

 • Indenrigs- og Boligministeriets Departement
 • VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
 • Bolig- og Planstyrelsen

 • Justitsministeriets Departement
 • Styrelsen for Forsyningssikkerhed
 • Instrukskommissionen
 • Pressenævnet
 • Tibetkommissionen
 • Ytringsfrihedskommissionen
 • Undersøgelseskommissionen om SKAT
 • Tilsynet med Efterretningstjenesterne
 • Datatilsynet
 • Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe for Teledata
 • Politiklageenheden

 • Klima-, Energi- og Forsyningministeriets Departement
 • Energistyrelsen
 • Geodatastyrelsen
 • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
 • Klimarådet
 • Forsyningstilsynet
 • Dansk Meteorologisk Institut (DMI)

 • Kulturministeriets Departement
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Det Kongelige Akademi for de skønne Kunster
 • Det Kongelige Danske Kunstakademi - Billedkunstskolerne
 • Den Hirschsprungne Samling
 • Forfatterskolen
 • Ordrupgaard
 • Statens Værksted for Kunst og Håndværk
 • Det Grønne Museum
 • Den Danske Scenekunstskole
 • Det Danske Filminstitut
 • Det Danske Center for Information om Kvinde- og Kønsforskning
 • Statens Museum for Kunst
 • Den Danske Filmskole
 • Syddansk Musikkonservatorium
 • Rigsarkivet
 • Dansk Sprognævn
 • NOTA

 • Miljøministeriets Departement
 • Miljøstyrels
 • Naturstyrelsen
 • Kystdirektoratet

 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Departement
 • Fødevarestyrelsen
 • Landbrugsstyrelsen
 • Fiskeristyrelsen

 • Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Kompetencesekretariatet

 • Social- og Ældreministeriets Departement
 • Socialstyrelsen
 • Børnerådet
 • Ankestyrelsen
 • Familieretshuset
 • Det Centrale Handicapråd og Frivilligråd
 • Den Sociale Investeringsfond

 • Statsministeriets Departement
 • Rigsombudet Færøerne
 • Rigsombudet Grønland

 • International Centre for Antimicrobal Resistence

 • Bygningsstyrelsen
 • Havarikommissionen

 • Uddannelses- og Forskningsministeriets Departement
 • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
 • Danmarks Innovationsfond
 • Danmarks Akkrediteringsinstitution
 • Studievalg Danmark
 • Studenterrådgivningen

 • Udenrigsministeriets Departement
 • Danida Fellowship Center

 • Udlændinge- og Integrationsministeriets Departement
 • Udlændingestyrelsen
 • Styrelsen for International Rekruttering og Integration
 • Flygtningenævnet og Udlændingenævnet
 • National ID-center
 • Hjemrejsestyrelsen

 • Danmarks Miljøportal
 • Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring
 • Finans Servicecentret
 • Kongehuset