Om hjemmesiden

Her kan du læse om, hvilke oplysninger Statens It er forpligtet til at gøre tilgængelige her på hjemmesiden.

Det følger af lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen bl.a., at en forvaltningsmyndighed på myndighedens hjemmeside skal give borgerne information om sin virksomhed, jf. lovens § 17, stk. 1, og at en forvaltningsmyndighed skal fastsætte retningslinjer vedrørende den nævnte informationspligt ifølge stk. 1, jf. lovens § 17, stk. 2.  

1. På Statens It’s hjemmeside skal fremgå følgende information:

  • Overordnet information om Statens It’s arbejds- og ansvarsområder.
  • Aktuelle nyheder fra Statens It’s forretningsområder.
  • Overordnet information om Statens It’s organisation, herunder organisationsdiagram, mission og vision.
  • Information om Statens It som arbejdsplads, jobmuligheder og sikkerhedsgodkendelse.
  • Årsrapporten, indeholdende en præsentation af Statens It som virksomhed, økonomiske nøgletal samt forventninger til det kommende år. 
  • Eventuel resultatkontrakt for Statens It.
  • Information til leverandører vedrørende fakturering.
  • Designguide, herunder retningslinjer vedr. brug af logo, farver og andre grafiske elementer.

2. De i pkt. 1 nævnte oplysninger undergives en løbende ajourføring, således at det sikres, at de pågældende oplysninger på ethvert tidspunkt fremstår retvisende. 

3. Retningslinjerne trådte i kraft den 1. januar 2014.