Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Statens It

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Statens it mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysninger for 2023:

Statens It har i 2023 ikke modtaget nogle whistleblowerindberetninger