Det var en kombination af flere fejl, der førte til det netværksnedbrud, som afskar flere ministerier og offentlige myndigheder at bruge Statens It’s services i godt fire timer den 12. maj 2022. Det viser tekniske undersøgelser af forløbet.

Den 12. maj 2022 står skarpt i erindringen hos de fleste i Statens It. I løbet af eftermiddagen kom der flere meldinger om, at kundernes hjemmesider, Outlook mv. var nede.

Datakommunikationen mellem to datacentre var tilsyneladende blevet afbrudt på grund af en pludseligt opstået stor mængde intern datatrafik. Trafikken medførte en nedlukning af centrale netværkskomponenter, der afbrød datakommunikationen mellem datacentrene og dermed afskar brugerne fra netværket.

Fejlkilden er fundet

Statens It’s undersøgelser tegner et billede af en fejlkæde på tre trin, der samlet set er årsagen til netværksnedbruddet: en fejlkonfiguration af et netværkskort på en server under etablering, fejlkonfigurerede netværksporte og et nedlukningsscript, der blev aktiveret ved en fejl.

Den fejlende server blev isoleret, de berørte netværksporte korrigeret, og scriptet, der medførte den automatiserede nedlukning af netværksforbindelser, er gennemgået og tilrettet på alle dele af infrastrukturen. Derved sikres, at en fejlkonfiguration af en server eller tilsvarende ikke vil kunne forårsage et tilsvarende forløb.