Statens It har indgået kontrakt med TietoEvry vedr. ESDH

Statens It har indgået kontrakt med Tieto Denmark A/S i forlængelse af miniudbud på den nye SKI 02.06 Standardsoftware aftale - kategori 2.

Statens It har erhvervet ESDH-standardsoftware (produktet Public 360°) med tilknyttet support og vedligehold samt implementeringsbistand. Public 360° softwaren er målrettet de myndigheder, der har været omfattet af udbuddet. De omfattede myndigheder vil få driftsafviklet deres ESDH løsning on premise i Statens It’s datacentre.

Kontrakten har en løbetid på 4 år med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Anskaffelsen omfatter mere end 3.000 brugerlicenser med tilknyttet support og vedligehold samt implementeringsbistand. 

Tieto Denmark A/S fik tildelt kontrakten i konkurrence med tre andre ESDH leverandører på det danske marked.

Aftalen blev underskrevet den 9. november 2021 af Vice President Torben Winther Kristensen, Public 360° TietoEvry og Vicedirektør Søren Ulrich Vulff, Statens It. Søren Ulrich Vulff siger:

Vi er glade for resultatet af udbudsprocessen. Vi ser frem til et udvidet samarbejde med Tieto Denmark A/S, hvor vi i fællesskab skal skabe de bedst mulige rammer for anvendelse af Public 360° hos de omfattede myndigheder.

Torben Winther Kristensen, Vice President for Public 360° hos TietoEvry, tilføjer:

TietoEvry er stolte over at underskrive denne aftale om strategisk samarbejde om ESDH i staten. TietoEVRY har i dag 700 kunder i Norden som anvender Public 360° til understøttelse og optimering af deres forretningsprocesser og vi ser frem til at kunne udvide samarbejdet i Danmark og gøre brug af de erfaringer, vi har på tværs af alle lande.

For mere information kontakt områdechef Christian Vidmar, Indkøb & Sourcing, på tlf: 72311229 eller mail