Statens It har udsendt et EU-udbud på kommende IGA-løsning

En ny central Identity Governance & Administration(IGA)-løsning skal strømline og optimere styringen af identiteter og adgangsrettigheder i Statens It. Løsningen er netop sendt i EU-udbud

""

Som led i det det løbende arbejde med at standardisere, effektivisere og forbedre kvaliteten af de administrative processer og styrke informationssikkerheden for kunder og brugere, har Statens It besluttet at strømline og optimere styringen af identiteter og adgangsrettigheder.

Statens It planlægger derfor at implementere en ny central Identity Governance & Administration (IGA) løsning, som vil medføre en række fordele for Statens It’s kunder, når løsningen er fuldt implementeret. Det drejer sig blandt andet om:

  • forenklede processer for anmodning og godkendelse af brugere og deres adgange, herunder sikring af at de rigtige adgangsrettigheder tildeles i første forsøg gennem øget brug af selvbetjeningsløsninger, tildeling af forretningsroller samt integration med det kommende fælles-statslige HR system
  • styrket informationssikkerhed gennem understøttelse af processen for periodisk gennemgange af brugere og adgangsrettigheder, automatisk nedlæggelse af brugere og forbedret kontrol med funktionsadskillelse på tværs af organisationen gennem brug af forretningsroller
  • gennemsigtighed i og sikring af sporbarhed ift. brugere og deres tildelte adgangsrettigheder 
  • øget effektivitet gennem automatisering af processer for anmodning, tildeling og nedlæggelse af adgangsrettigheder

”Målet er at sikre en mere omkostningseffektiv administration af og kontrol med adgange til systemer og data, så brugere med et arbejdsmæssigt behov – og kun disse - får adgang til den funktionalitet og de oplysninger, de har behov for, uden væsentlig forsinkelse og unødigt ressourcespild”, udtaler Søren Ulrich Vulff, vicedirektør i Statens It.

Læs mere om EU-udbuddet her

For yderligere information eller spørgsmål, kontakt Christian Vidmar, chef for Indkøb & Sourcing i Statens It, på tlf: 7231 1229 eller send en mail til christian.vidmar@statens-it.dk