Statens It indgår ny it-driftsrammeaftale med seks leverandører

Ny rammeaftale for it-drift til 150 mio. kr. skaber gode rammer for konkurrence og bidrager til overholdelsen af kravene i persondataforordningen.

""

Statens It udbød i 2012 en rammeaftale om drift af statslige applikationer (driftsrammeaftale I - udbudsbekendtgørelse 2012/S 16-025657). Rammeaftalen udløb ultimo 2016.

I juli 2017 udbød Statens It en ny fireårig driftsrammeaftale vedrørende drift af statslige applikationer (driftsrammeaftale II - udbudsbekendtgørelse 2017/S 136-279049).

Rammeaftalens hovedydelser omfatter drift (infrastruktur- og applikationsdrift), support og rådgivning samt transitionsydelser.

Torsdag d. 28. december 2017 indgik Statens It den ny driftsrammeaftale med følgende leverandører:

  • Atos lT Solutions and Services A/S
  • CGI Danmark A/S
  • CSC Danmark A/S
  • Fujitsu A/S
  • KMD A/S
  • Netcompany IT and business consulting A/S

Med den nye rammeaftale implementerer Statens It næste generation af driftsaftaler. Den nye driftsrammeaftale indeholder bl.a.:

  • Et helt nyt sikkerhedsbilag som bygger på ISO 27001-sikkerhedsstandarden samt et nyt paradigme for databehandleraftaler, som begge lever op til EU Persondataforordningens krav
  • En klart defineret ydelsesstruktur, der understøtter vores kunders differentierede krav til driftssetup.
  • En tydelig beskrivelse af samarbejdsprocesser og -organisation som fundament for et effektivt samarbejde mellem kunde og leverandør
  • Klare krav til og beskrivelse af transitionsprocessen  – både i forbindelse med leverandørens driftsovertagelse og i forbindelse med ophør

”Den nye driftsrammeaftale bringer Statens It et strategisk skridt fremad og skaber gode rammer for konkurrence og et effektivt leverandørsamarbejde. Den nye generation af driftsaftaler bidrager desuden til overholdelse af kravene i den kommende EU-persondataforordning, som træder i kraft 25. maj i år,” siger vicedirektør i Statens It Søren Vulff.

Driftsrammeaftalen har en anslået samlet værdi på 150 mio. kr. Det første miniudbud, som gennemføres under den nye driftsrammeaftale, er et genudbud af driften af Borger.dk, som forventes gennemført i løbet af indeværende år.

Statens It ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med de udvalgte leverandører.