Statens It forbereder udbud af driftsydelser

Statens It forbereder et EU-udbud af tjenesteydelser til drift samt support af systemer i staten.

Statens It forbereder et EU-udbud af tjenesteydelser til drift (infrastruktur- og applikationsdrift) samt support af systemer i staten. Udbudsbekendtgørelsen forventes offentliggjort ultimo juni 2017.

Statens It udbød i 2012 en rammeaftale om drift af statslige applikationer (driftsrammeaftale I), se udbudsbekendtgørelse 2012/S 16-025657. Denne driftsrammeaftale fornyes med dette udbud.

Leverandører og andre interesserede kan her se den vejledende forhåndsmeddelelse, Statens It har udsendt.