Børne- og Socialministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet nye kunder i Statens It

1. marts fik Statens It fire nye kunder.

""

1. marts blev Børne- og Socialministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet sammen med Ankestyrelsen og Socialstyrelsen kunder i Statens It. Indtil da har de fire institutioner haft et koncernfælles samarbejde i en fælles it-driftsafdeling. Tilsammen er cirka 1.350 brugere, og 11 medarbejdere blevet overført til Statens It.

Børne- og Socialministeriet har det overordnede ansvar for social-, dagtilbuds- og familieretsområderne. Herunder hører Socialstyrelsen, der arbejder med udvikling, rådgivning og implementering på hele det sociale område.

Økonomi- og Indenrigsministeriet er den øverste myndighed for valg og folkeafstemninger, de overvåger dansk økonomi og har ansvaret for kommuner og regioners styrelse og økonomi. Under Økonomi- og Indenrigsministeriet hører Ankestyrelsen, som er klageinstans på social- og beskæftigelsesområdet. De behandler cirka 50.000 klagesager hvert år.

Transitionen af de to ministerområders it-drift pågår og forventes afsluttet ved udgangen af 2017.

De fire nye kunder ønskes velkommen i Statens It.