Driftsrammeaftale giver besparelser på 50 %

Statens It har gennemført endnu et miniudbud på sin driftsrammeaftale, og dermed er den samlede besparelse for kunderne over 50 % på miniudbud på aftalen.

Fjerde miniudbud

Denne gang var det driften af Jobindsats og det statistiske datavarehus, som Statens It sendte i miniudbud for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Atos vandt miniudbuddet.

Arbejdet med transitionsforløbet er igangsat, og forventningen er, at ATOS overtager driften fra den nuværende driftsleverandør i løbet af efteråret. 

Dermed har Statens It gennemført det fjerde miniudbud på driftsrammeaftalen med markante besparelser for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til følge. Statens It har opnået en samlet besparelse for kunderne på over 50 % på de gennemførte miniudbud på driftsaftalen.

Baggrund: Driftsrammeaftalen

Statens It indgik i oktober 2012 en 4-årig driftsrammeaftale med seks leverandører: Atos, CSC, IBM, KMD, NNIT og Netcompany. Formålet med indgåelsen var at sikre hurtige og effektive udbudsprocesserog en mere standardiseret styring af Statens It’s outsourcede drift.

Den nuværende driftsrammeaftale udløber i oktober 2016. Statens It er i gang med forberedelserne til et nyt driftsrammeudbud.