Kundeprojektpakke

Kundeprojektpakken er et værktøj, der bruges til at afstemme forventninger mellem Statens It, kunden og leverandøren, når der skal udvikles nye løsninger

Den samlede kundeprojektpakke skal sikre, at Statens It, kunden og kundens leverandør i forbindelse med etablering af nye løsninger får afstemt forventningerne samt ekspliciteret alle ønsker, behov, sammenhænge og begrænsninger.

Kort om processen

Statens It fremlægger kundeprojektpakken på et indledende møde for kunden med det formål at komme godt fra start. Pakken vil være skræddersyet med relevant materiale til det enkelte projekt, alt efter type og indhold. Efter mødet sender Statens It kundeprojektpakken til kunden for videre brug.

Herunder kan du se, hvornår kunden, kundens leverandør og Statens It anvender materialet i kundeprojektpakken i projektforløbet i nedenstående projektfaser. Efter aftale udfylder kunden og eventuelt kundens leverandør i samarbejde med Statens It relevant materiale i en fase og opdaterer materialet løbende i næste fase i takt med at projektet gennemføres.

Initiering indeholder projektopstart herunder forventningsafstemning for projektet og systemarkitektur. Gennemførelse indeholder udvikling og test. Idriftsættelse indeholder implementering, test og udrulning.