Driftsmodeller

Driftsmodeller tydeliggør opgavefordelingen mellem Statens It og Statens It's kunder.

I samarbejdet mellem Statens It og de institutioner, der er tilknyttet Statens It, benyttes en række driftsmodeller.

Driftsmodellerne beskriver opgavesnittet mellem Statens It og kunderne. Kunderne kan system for system vælge den opgavefordeling, de foretrækker - fra en model, hvor Statens It står for det meste, til en model, hvor kunden selv har ansvar for en række af driftsopgaverne.