Automatisering

Automatisering kan ske med mange forskellige værktøjer. Lige fra simple scripts til avanceret machine-learning algoritmer.

Med Statens It's RIA-platform er det muligt, ved hjælp af RPA-robotter (Robotic Process Automation), at automatisere og standardisere simple processer. På Statens It's RPA-platform, Robot it-arbejdsplads, kan kunden afvikle egne RPA-robotter.

Løsningen består af en platform, hvorfra kundens robotter kan afvikles, en virtuel desktop hvorpå robotterne kan eksekvere opgaver samt en brugerkonto gennem hvilken robotterne kan tildeles de nødvendige rettigheder og adgange.

For at kunne automatisere manuelle processer kræver det i de fleste tilfælde en optimering af eksisterende processer. Et arbejde der ofte er mere omstændeligt end den tekniske automatisering med robot-teknologi. Derfor anvendes RPA typisk til manuelle og regelbaseret processer, som gentages igen og igen.