Ledelse

Ledelsen i Statens It består af en direktion, en chefgruppe samt en række teamledere.

Direktion

Chefgruppe

  • Kundechef 
  • Servicechef 
  • Driftschef 
  • Transitionschef 
  • Planlægningschef  
  • Informationssikkerhedschef