Stigning i brugertilfredsheden i 2020

27-01-2021

Tilfredsheden blandt Statens It’s brugere har fået et lille nøk opad i 2020. Særligt Servicedesks udvidede åbningstider har vakt glæde hos brugerne i et turbulent år med mere hjemmearbejde og skæve arbejdstider

""

Brugertilfredshedsundersøgelsen blev i december sendt ud til knap 27.000 brugere. Da undersøgelsen lukkede for besvarelser onsdag den 6. januar, var det med 7.255 fuldførte besvarelser og mere end 6.000 udfyldte fritekstfelter med kommentarer, som vi kan bruge i vores videre arbejde med at højne tilfredsheden blandt vores brugere.

Årets resultat

Det samlede gennemsnit for brugernes tilfredshed landede på 3,9, hvilket er en lille forbedring i forhold til sidste år, hvor vi landede på 3,8. Den lille forbedring glæder Derya Balci, der er chef for Servicedesk:

Det er imponerende, når vi tænker tilbage på, at vi i næsten hele 2020 har været hjemsendt sammen med vores brugere og haft udfordringer med bl.a. VPN og netværk. Antallet af henvendelser til Servicedesk er steget med 23 pct., og mange nye kunder er kommet til. Alligevel har vi formået at fastholde den gode brugeroplevelse.

Udvidede åbningstider hitter

I den årlige BTU bliver Statens It’s mange brugere spurgt ind til deres oplevelse af Statens It, Servicedesken, Serviceportalen og vores services – og i år var der også et ekstraspørgsmål særligt relateret til Corona og hjemsendelser.

Vores brugere kvitterer bl.a. for vores udvidede åbningstid, som har været en stor hjælp på de skæve arbejdstider, der har været virkeligheden for mange af kundernes brugere, især under hjemsendelsesperioden. Vi har modtaget rigtig mange kommentarer fra vores brugere, som vi vil dykke ned i i den kommende tid og se på eventuelle forbedringstiltag, som vi skal arbejde videre med i 2021, slutter Servicedesk-chef Derya Balci.