Statens It forbereder større udbud med henblik på anskaffelse af ESDH-standardsoftware

09-04-2021

Statens It vil inden for de næste fire uger igangsætte et miniudbud på den nye SKI 02.06 Standardsoftware aftale - kategori 2.

Statens It forbereder et større udbud med henblik på anskaffelse af ESDH-standardsoftware med tilknyttede ydelser.

Anskaffelsen vil omfatte erhvervelse af ESDH-standardsoftware med tilknyttede ydelser til brug hos fire større danske myndigheder, der både omfatter departementer og hele ministerområder. Forventningen er, at der vil skulle anskaffes software til ca. 3.700 brugere.

ESDH-softwaren vil skulle driftes on premise i Statens It’s datacentre.

Tildelingen til den vindende leverandør forventes foretaget ultimo juni 2021. Implementering hos de fire deltagende myndigheder forventes igangsat primo august. Tilbudsgiverne vil som en del af tilbuddet skulle udarbejde en plan for, hvordan implementeringsforløbet gennemføres mest effektivt.

Udbudsmaterialet er omfattende. Statens It har i dialog med de fire medvirkende myndigheder opstillet krav til funktionalitet, der dækker forskelligartede forretningsmæssige behov hos de medvirkende myndigheder. Der er tillige arbejdet intensivt med at opstille krav til sikkerhed, herunder GDPR, som står i et rimeligt forhold til den type af data, der vil skulle behandles.

Statens It ser frem til at modtage tilbud fra interesserede leverandører.