Mobil it-arbejdsplads med i marken

27-06-2018

Fremover behøver arealkontrollørerne i Landbrugsstyrelsen kun at medbringe en iPad og en GPS-antenne, når de skal opmåle kilometervis af landbrugsarealer i hele Danmark

""
Foto: Frederik Thalbitzer

85 arealkontrollører fra Landbrugsstyrelsen sikrer hvert år, at de danske landmænd får det antal støttekroner fra EU, de har krav på. Det gør de ved at opmåle landbrugsarealer hos de danske landmænd, der er udtaget til kontrol, for derved at bekræfte hvor meget landbrugsstøtte, den enkelte landmand kan modtage fra EU. 

Arealkontrollørernes arbejde bliver nu meget nemmere, fordi Statens It har medvirket til at levere en nem og sikker tablet-løsning, der sikrer en effektiv indsamling af nogle de oplysninger, der bruges til at udbetale landbrugsstøtte.

Godt og tæt samarbejde

Tidligere var det nødvendigt med en del forberedelse på kontoret, herunder at printe papirkort ud som støtte for opmålingerne, men de opgaver er nu blevet digitaliseret. Opmåling af landbrugsarealer foregår fremover ved hjælp af mobilapplikationen Internet Markkort (IMK), som er i direkte forbindelse med styrelsens hovedsystemer i København.

- Løsningen er en vigtig del af realiseringen af vores strategi "Nemt, enkelt og til tiden", som bl.a. har digitalisering i centrum. Løsningen gør kontrollørernes arbejde nemmere og hurtigere til gavn for både landmanden og os som styrelse. Og den er i sidste ende med til at gøre processen omkring udbetaling af den vigtige landbrugsstøtte mere effektiv", siger økonomi- og it-direktør i Landbrugsstyrelsen, Sarah Børner og fortsætter:

- Særligt i fasen med klargøring og udlevering af tablet var der et rigtigt godt og tæt samarbejde med SIT.

Sikker placering i MIA

Da udrulningen af statens it-arbejdsplads, SIA, gik i gang i Landbrugsstyrelsen i begyndelsen af 2018 var en mobil arbejdsplads til arealkontrollørerne et vigtigt sideløbende projekt, og udvikling af den nye IMK-app, var allerede sat i gang hos en leverandør til Landbrugsstyrelsen. Den nye mobil løsning er den foreløbige kulmination på en lang rejse, hvor styrelsen har omlagt sine ældre arealkontrolsystemer til en mere fremsynet løsning.

Statens It’s rolle i projektet var at sørge for, at den nye app fik en sikker placering i Statens It’s mobile it-arbejdsplads, MIA. Indlejringen af IMK app’en i MIA’s sikkerhedsløsning viste sig teknisk vanskelig, og der blev derfor hurtigt oprettet et godt direkte samarbejde mellem Landbrugsstyrelsens og SIT’s underleverandører for at overkomme disse udfordringer.

- Mange af vores kunder har specialiserede funktioner, der kræver særligt tilpassede digitale redskaber. Internet Markkort-app’en er godt eksempel på, hvordan vores kunder i stigende grad har brug for at deres fag-applikationer også bliver en del af den mobile it-arbejdsplads. Det øger vigtigheden af, at vi i Statens It kan understøtte kundernes behov for at hoste deres tredjeparts-apps i et sikkert miljø – og det kan vi tilbyde på MIA-platformen, udtaler Søren Ulrich Vulff, vicedirektør i Statens It.

Levering af hardware og kyndig undervisning

Landbrugsstyrelsens leverandør på IMK-løsningen var Cowi, og Statens It anvendte underleverandøren Conscia Consultants. Fra Statens It var det Team Klientservices’ MIA-team, der stod for at få IMK-app’en tilpasset MIA-platformen, kundekonsulent Margit Rander var ansvarlig for den overordnede projektledelse og de to Onsite-supporterne Michael Fuks og Jan Eric Nygreen stod for klargøring af hardware og undervisning af arealkontrollørerne.

Som noget nyt leverede Statens It nemlig hardware til projektet i form af 85 iPads med tilhørende simkort og GPS-antenner. Alt sammen indkøbt og klargjort af Onsite-teamet, der ligeledes introducerede arealkontrollørerne til det nye udstyr. For nogle brugere var iPad’en et helt nyt bekendtskab, men der var kyndig vejledning at hente hos de udsendte Onsite-supportere.

For mere info om projektet, kontakt Margit Rander, +45 72 31 13 94,