Organisation

Den overordnede struktur for organiseringen af funktioner og opgaver i Statens It ser således ud:

Område

Opgaver

Direktion Ansvarlig for ledelse af Statens It.
Kunder Ansvarlig for den samlede leverance og relationen til Statens It's kunder, herunder kundeaftaler, indtægtsbudget, kundeprojekter, kunderådgivning og arkitektur.
Service Ansvarlig for relationen til Statens It's brugere, herunder brugerhenvendelser, standardleverancer, brugeradministration, onsite-tjenester og brugerrettet kommunikation.
Drift Ansvarlig for drift af infrastruktur og it-systemer, samt afhjælpning og forebyggelse af fejl gennem overvågning, proaktivitet og vedligeholdelse. Desuden ansvarlig for produktion af kapacitet, herunder styring og optimering af kapacitetsleverancen og vedligeholdelse og udvikling af kapaciteten. Endelig ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af Statens it-arbejdsplads og shared services. 
Transition Ansvarlig for transitionsprojekter, herunder implementering af nye kunder og opgaver.
Planlægning og styring  Ansvarlig for serviceplanlægning og -styring, herunder servicekatalog, rapportering, budgettering og kundeafregning, indkøb og sourcingaftaler, infrastrukturadministration, standardkontrakter m.v.
Informationssikkerhed og revision Ansvarlig for informationssikkerhed og interface til revision. Området har ligeledes ansvar for procesudvikling, procesportefølje, certificeringsforløb og servicehåndbog.

 

Orgnisation_web.png (1)