Læs Statens It's mål for 2017

09-01-2017

Nu kan du læse Statens It's mål- og resultatplan for 2017. Mål- og resultatplanen er et dokument, der opridser de overordnede strategiske mål for året.

Målene er alle knyttet til Statens It's strategiske pejlemærker: 

  • Høj kundetilfredshed og sikker drift
  • Konkurrencedygtige priser
  • Værdiskabelse hos kunderne
  • Høj informationssikkerhed

Til hvert strategisk mål er tilknyttet en række kvartalsvise milepæle, der skal bruges til den løbende opfølgning på, hvordan det går med at få indfriet vores mål.

Du kan læse hele mål- og resultatplanen for 2017 her.