Ledelse

Ledelsen i Statens It består af en direktion, en chefgruppe samt en række teamledere.

Direktion

Direktionen har det samlede ledelsesansvar for virksomheden.

Direktionens primære fokusområde er den overordnede ledelsesmæssige styring og resultatopfølgning samt det kundevendte og forretningsorienterede udviklingsarbejde. Direktionen har desuden det strategiske ansvar i organisationen og tegner de overordnede mål for organisationen i samarbejde med den øvrige ledelse.

Chefgruppe

 • Kundechef 
 • Servicechef 
 • Driftschef
 • Transitionschef 
 • Planlægningschef  
 • Informationssikkerhedschef 

Teamledere

Kunder

 • Teamleder Tværgående 
 • It-driftspartner 
 • It-driftspartner 
 • It-driftspartner 
 • It-driftspartner
 • It-driftspartner 
 • It-driftspartner

Service

 • Teamledere Servicedesk  og
 • Teamleder Onsite
 • Teamleder Brugeradministration 

Drift

 • Teamleder Driftscenter  
 • Teamleder Fagsystemer 
 • Teamleder Klientplatforme 
 • Teamleder Klientservices
 • Teamleder Datacenter & Netværk 
 • Teamleder Server 

Informationssikkerhed & Revision

 • Teamleder Procesudvikling  

Planlægning og styring

 • Teamleder Forretningsunderstøttelse
 • Teamleder Indkøb og sourcing 
 • Teamleder Værktøjsunderstøttelse 

 Transition

 • Teamleder UVM-drift
 • Teamleder FVST-drift  
 • Teamleder Rigsarkivet-drift 
 • Teamleder BSM/ØIM-drift
 • Teamleder Transitionsstyring 
 • Teamleder Implementeringssekretariatet
 • Teamleder STM/DFI-drift
 • Teamleder Teknisk impelmentering