Kontakt og gaver

For at undgå tvivl om de ansattes saglighed og upartiskhed i forbindelse med valg af leverandører har Statens It en striks politik for kontakt til leverandører - særligt med henblik på gaver o.l.

Overordnet gælder det for alle medarbejdere i Statens It, at man ikke må modtage gaver fra nuværende eller potentielle leverandører. Gaver dækker her ikke kun over fysiske gaver, men også fx forplejning, rejser, rabatter, tilskud osv - og der er ingen bagatelgrænse.

I praksis betyder det for eksempel, at ansatte i Statens It ikke modtager fx julegaver fra leverandører og samarbejdspartnere. Hvis en medarbejder holder et oplæg, modtager vedkommende heller ikke fx et par flasker vin som tak.

Anbefalinger af særlige kurser og produkter

Medarbejdere bør som hovedregel ikke tillade, at deres eventuelle vurderinger af produkter og/eller kursusforløb benyttes af leverandøren i deres markedsføring.