Nuværende kunder

Statens It leverer it-services til cirka 15.000 brugere med størstedelen i følgende ministerområder:

 • Beskæftigelsesministeriet
 • Børne- og Socialministeriet
 • Erhvervsministeriet
 • Finansministeriet
 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 • Kulturministeriet
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Undervisningsministeriet
 • Økonomi- og Indenrigsministeriet

Derudover varetager Statens It en række opgaver for enkelte institutioner under andre ministerområder.