Nuværende kunder

Statens It leverer it-services til cirka 14.000 brugere med størstedelen i følgende ministerområder:

  • Beskæftigelsesministeriet
  • Erhvervsministeriet
  • Finansministeriet
  • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
  • Kulturministeriet
  • Miljø- og Fødevareministeriet
  • Udlændinge- og Integrationsministeriet
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Undervisningsministeriet

Derudover varetager Statens It en række opgaver for enkelte institutioner under andre ministerområder.